Logo

Personvernerklæring

Det er viktig for Støtte AS at ditt personvern ivaretas når du bruker tjenestene våre, og at du forstår hvordan vi bruker din personlige informasjon. I denne personvernerklæringen forklarer vi, blant annet, hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor og hvordan vi bruker denne informasjonen.

Vi behandler enkelte personopplysninger om deg slik at du kan bruke løsningene våre. Personvernerklæringen gjelder for brukere av vår nettside, Støtte appen, og Støtte plattformen for organisasjoner.

01. Versjon og endringer i personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 23.06.2023.

Vær oppmerksom på at denne erklæringen kan bli oppdatert, og vi vil indikere øverst på siden datoen den sist ble oppdatert. Ved vesentlige endringer, og der det kreves ved lov, vil vi varsle deg via elektronisk kommunikasjon eller innenfor løsningen selv. Dette gjelder spesielt for endringer hvor loven krever at vi må innhente nytt samtykke.

Derfor anbefaler vi at du leser denne personvernerklæringen hver gang du mottar en varsling om at den er oppdatert/endret. Ved å fortsette å bruke løsningen etter den siste oppdateringen, vil du anses for å ha akseptert den gjeldende erklæringen.

02. Kort oppsummert

Støtte AS forplikter oss til å overholde EUs personvernforordning (GDPR) fra 27. april 2016. Vi tar personvern på alvor og forplikter oss til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, når vi kan dele dem med tredjeparter, og hvordan vi sørger for at opplysningene er sikre.

Her følger et kort sammendrag, men du bør lese hele personvernserklæringen:

 • Vår personvernerklæring gjelder for bruken av våre produkter og aktiviteter, som vår nettside, Støtte appen og plattformen for organisasjoner. Den gjelder også for enkeltpersoner som søker jobb hos oss eller svarer på markedsaktiviteter organisert av Støtte AS.

   

 • Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernloven og vår personvernerklæring. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål, er det bare å ta kontakt.

   

 • De fleste opplysningene vi har om deg er informasjon du gir oss direkte eller via Vipps når du registrerer en profil hos oss. Fra Neonomics vil vi også motta opplysninger om hvor mange transaksjoner du foretar på bankkontoen du knytter til Støtte-appen.

   

 • Vi deler ikke dine personopplysninger med noen, med mindre vi er nødt til å dele det for å levere tjenesten, eller du har gitt oss spesifikk tillatelse.

   

 • Vi ønsker å kontinuerlig forbedre våre tjenester, derfor samler vi informasjon om hvordan du og andre bruker våre løsninger, slik at vi kan analysere bruksmønstre og brukernes behov.

   

 • Vi tilpasser løsningene våre og vår kommunikasjon med deg basert på hvordan du bruker tjenesten, slik at den er så relevant som mulig for deg. Vi deler ikke din personlige informasjon med andre, med mindre vi er pålagt å gjøre det for å kunne tilby tjenesten, eller du har gitt ditt samtykke til slik deling. Vi vil kun behandle data på et legitimt interessegrunnlag der det er tillatt.

   

 • Du kan når som helst oppdatere den informasjonen som er registrert på din profil, og vi vil ikke oppbevare informasjonen lenger enn nødvendig for formålet og i samsvar med lovpålagte krav.

   

 • Støtte-appen har en aldersgrense på 15 år. Barn under 15 år kan ikke bruke tjenestene våre.

Mer informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de brukes og lagres samt dine valg og rettigheter vil du finne lenger nede på denne siden.

Vi mottar personopplysninger som kan identifisere deg, for eksempel e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende, og behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å betjene kundene våre.

Du kan ikke bruke løsningene eller tjenestene våre uten å samtykke til hvordan vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen vår.

 

Vi mottar personopplysninger på tre måter:

 • Gjennom bruk av våre løsninger
 • Når våre organisasjoner administrerer deg som støttespiller i en organisasjon.
 • Når du kommuniserer med oss personlig via korrespondanse, telefon, sosiale medier eller våre nettsider.

Hvis din organisasjon er en kunde av Støtte AS og en registrert medlemsorganisasjon i Norges Idrettsforbund, vil informasjonen integreres med NIFs sentrale medlemsdatabase.

03. Hvilke opplysninger vi samler om deg

Det er mulig å registrere ulike opplysninger i tilknytning til profilen din, inkludert navn, e-post, telefonnummer, adresse og fødselsdato. Du har også muligheten til å laste opp et profilbilde hvis du ønsker det.

Vi kan samle inn følgende personopplysninger om deg:

 • Navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse
 • Din unike bruker-informasjon som brukernavn, kryptert passord og profilbilde
 • Økonomisk informasjon, som antall daglige transaksjoner for å kunne beregne din støtte som skal utbetales til valgt organisasjon og formål
 • Hvilken organisasjoner og formål du engasjerer deg i
 • Tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i forbindelse med servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som telefonsamtaler, dokumenter og e-post
  Informasjon fra nettleseren din, som for eksempel nettlesertype, språk og adressen til nettstedet du kom fra, samt annen trafikkinformasjon som IP-adresse
 • Hvis du søker på en jobb hos Støtte AS, vil informasjonen du gir under søknadsprosessen også bli lagret
 • Som behandlingsansvarlig vil Støtteapparatet ikke behandle sensitive personopplysninger om deg

Vi anbefaler at du ikke deler sensitive personopplysninger eller andre opplysninger som du ikke ønsker at andre skal kjenne til når du tar kontakt med vår support eller kundeservice.

04. Hvordan vi behandler dine opplysninger

Personopplysningene dine blir brukt av Støtte AS til å levere tjenesten som avtalt, samt å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Dette inkluderer funksjoner som automatisk pålogging, automatisk innhenting av transaksjoner og beregning av din støtte, samt tilpasning av tjenesten til enheten din.

Vi samler og bruker informasjonen din på en måte som er i tråd med disse vilkårene, og for å oppfylle lovlige forpliktelser, for eksempel å dokumentere grunnlag for din støtte, gi deg tilgang til løsningen, dele markedsførings-nyheter, eller i andre tilfeller der det er lovmessig grunnlag for å samle inn personopplysningene dine.

Vi benytter din informasjon for å sikre en best mulig brukeropplevelse, blant annet ved å:

 • Prosessere transaksjoner, trekk, fakturaer, støtter og brukerprofil
  Svare på innkommende henvendelser (kundestøtte, e-post, chat eller telefon)
 • Informere deg om avbrudd i tjenestene (systemmeldinger)
 • Gi kunder og potensielle kunder tilbud om våre produkter og tjenester
 • Forbedre brukeropplevelsen av våre løsninger og nettside
 • Besvare web-skjemaer eller andre henvendelser sendt via våre websider
 • Vi lagrer informasjon som navn på klubb/organisasjon, navn, e-post, mobil, antall medlemmer og antall støttespillere. Dataene lagres i ett år, med mindre annet er opplyst i skjemaet, og forutsatt at forbrukeren ved utfylling samtykker til å motta nyhetsbrev fra Støtte AS. Forbrukeren kan avmelde seg av nyhetsbrev når som helst og kan be om at dataene slettes ved å sende en e-post til support@stotte.no.
 • Gjennomføre undersøkelser for å høre din mening om våre produkter og tjenester
 • 04.01. Personalisering av tjenesten

Vi bruker informasjonen til å tilpasse tjenesten og finne innhold som er relevant for deg og andre brukere eller grupper av brukere.

04.02. Utvikling, forbedring, statistikk og måling
Vi bruker informasjonen til å få en bedre forståelse av hvordan brukerne våre får tilgang til og bruker tjenesten. Dette gjør vi for å kunne respondere på brukernes preferanser og ønsker på en bedre måte, samt for å kunne forbedre tjenesten vår som helhet.

I tillegg bruker vi informasjonen til andre forsknings- og analyseformål.

04.03. Markedsføring og analyse
Til brukere med aktivt kundeforhold til Støtte AS (enten som registrert bruker eller administrator for en eller flere organisasjoner/grener), kan vi sende markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i tråd med markedsføringsloven.

Du har muligheten til å reservere deg mot slik markedsføring. Dersom du ikke har et aktivt kundeforhold til Støtte AS eller vi ønsker å sende deg markedsføring som faller utenfor kundeforholdet, vil vi alltid be om ditt samtykke før vi sender deg markedsføring.

For kunder som har bedt om det, vil vi kunne sende ut produktoppdateringer og markedsføring per e-post, SMS eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven.

Kommunikasjonen er abonnementsbasert og du kan reservere deg mot slik markedsføring ved å følge instruksjonene i e-posten vi sender eller kontakte oss direkte.

04.03.01. 
Detaljer om tredjeparts leverandører

 • MS Clarity
  Vi samarbeider med Microsoft Clarity for å registrere hvordan du bruker og samhandler med nettstedet vårt gjennom atferdsmessige metrikker, varmekart og øktavspilling for å forbedre våre produkter/tjenester. Bruksdata registreres ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) fra både første og tredjeparter, for å fastslå populariteten til produkter/tjenester og online aktivitet. I tillegg bruker vi denne informasjonen til nettstedsoptimalisering og formål knyttet til svindel/sikkerhet. For mer informasjon om hvordan Microsoft samler inn og bruker dataene dine, kan du besøke Microsofts personvernerklæring.
 

04.04. For jobbsøkere
Dersom du er en jobbsøker, vil vi bruke dine personopplysninger til å vurdere dine kvalifikasjoner og mulighetene dine for å bli ansatt i Støtte AS. Vi deler kun dine personopplysninger med andre hvis det er nødvendig for å gjennomføre tjenesten, eller hvis det kreves ved lov, forskrift eller rettslige prosesser.

Hvis vi skal dele dine personopplysninger utenom dette, vil vi først be om ditt samtykke. Vær oppmerksom på at vi kan bruke databehandlere til å behandle dine personopplysninger på våre vegne, men dette vil kun skje i tråd med vår databehandleravtale.

Vårt forhold til deg er viktig for oss, og vi vil ikke selge dine personopplysninger. Vi vil behandle dine data med forsiktighet og respekt for din tillit til oss.

05. Hvordan vi deler dine opplysninger

Det kan forekomme situasjoner der vi kan dele, overføre eller utlevere dine personopplysninger til enkelte tredjeparter uten å gi deg ytterligere varsel.

Slike tilfeller er spesifisert nedenfor:

 • Hvis Støtte AS blir solgt, fusjonert, omorganisert, oppløst eller opplever en lignende hendelse, kan personopplysninger være en del av eiendelene som blir overført. Hvis en slik transaksjon finner sted, vil du bli varslet via e-post og/eller en tydelig melding i løsningen.

   

  Du vil også bli gitt valgmuligheter angående dine personopplysninger.

 • For å levere, drifte og videreutvikle løsningen som en helhetlig digital løsning for dugnad, kan vi også dele dine personopplysninger med våre tilknyttede selskaper, inkludert morselskap og datterselskaper, i samsvar med disse retningslinjene. Dette vil kun skje der det anses nødvendig, og selskapene vil kun ha rimelig tilgang til opplysningene.
 • Vi samarbeider med tredjepartsleverandører som tilbyr ulike tjenester i løsningen, som for eksempel hosting av servere, backup lagring, databasetjenester, betalingsløsninger og SMS-tjenester. Disse leverandørene fungerer som databehandlere og vi inngår databehandleravtaler med dem for å sikre at de kun får tilgang til dine personopplysninger for de formål som er oppgitt i disse retningslinjene, og at de overholder gjeldende lover om personvern, inkludert EUs personvern forordning 2016/679.

   

 • Vi kan benytte markedsføringsbyråer og dele dine personopplysninger med dem, men dette vil kun skje i samsvar med gjeldende lover om personvern og EUs personvernforordning 2016/679, samt våre retningslinjer. Dette innebærer blant annet at vi kun vil benytte slike selskaper dersom ditt samtykke er innhentet på forhånd.

   

 • Bruk av tredjeparts komponenter for å spore brukeratferd inkluderer informasjonskapsler (cookies og pixel-tag) som brukes for å forbedre brukeropplevelsen når du benytter løsningen og for å levere målrettede annonser. Du kan lese mer om dette i vår erklæring om bruk av informasjonskapsler (https://www.stotte.no/cookies), og finne informasjon om hvordan du kan deaktivere dem. Vi tar personvernlovgivningen og EUs personvern forordning 2016/679 på alvor og vil sørge for at alle tredjeparts komponenter som brukes, følger disse retningslinjene og alle relevante personvernlover.

   

 • Vi kan være juridisk forpliktet til å dele dine personopplysninger i tilfeller som stevninger eller anmodning fra en domstol eller en statlig etat. Vi kan også handle i god tro for å beskytte eller forsvare våre rettigheter, interesser eller eiendom, eller for å forebygge eller undersøke mulige brudd på løsningens regler. I nødstilfeller kan vi også handle for å beskytte brukernes personlige sikkerhet eller for å beskytte mot juridisk ansvar. Vi vil alltid handle i samsvar med enhver gjeldende lov om personvern og EUs personvernforordning 2016/679.

   

 • Dersom leverandøren er lokalisert utenfor EU/EØS-området, må behandlingen av personopplysningene overholde rammeverket EU-US Privacy Shield. Støtte AS vil aldri oppbevare eller overføre data til land utenfor EU.

   

 • En liste med godkjente databehandlere er inkludert i databehandleravtalen som inngås med hver enkelt kunde/bruker/organisasjon.

06. Valgmuligheter og dine rettigheter

Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Disse opplysningene kan bli funnet i profilen din, Støtte plattformen og organisasjonene/formålene du engasjerer deg i.
Hvis noen av opplysningene er feil, kan du endre dem i profilen din. Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for at vi skal kunne gi deg tjenestene våre, kan du be om at de blir slettet, med mindre vi er pålagt å oppbevare dem av lov.

06.01 Valgmuligheter
Du kan trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt. Vi vil ikke oppbevare personopplysningene dine lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter. Vær oppmerksom på at aktivitetene dine i Støtte plattformen vil være synlige for relevante personer selv om du avslutter dine støtter, medlemskap i organisasjoner eller sletter Støtte-profilen din. Det finnes flere måter du kan trekke dine samtykker på. Nedenfor vil vi gi deg informasjon om hvordan du kan gå frem.

Selv om dette ikke er en direkte måte å trekke tilbake samtykke på, har du muligheten til å begrense personopplysningene du velger å oppgi.

 • Dette kan for eksempel være å bruke et sentralbordnummer i stedet for ditt personlige telefonnummer eller en e-postadresse som ikke er personlig (for eksempel post@bedrift.no). Men det er viktig å være klar over at begrensning av personopplysningene du gir kan påvirke din bruk av noen funksjoner i våre løsninger. For eksempel vil ditt navn og e-postadresse være nødvendig for å opprette en bruker, eller for å anvende tjenestene i Støtte appen og Støtte plattformen for organisasjoner.

   

 • Du har muligheten til å slå av funksjonaliteten til informasjonskapsler og andre verktøy som sporer din aktivitet. For å få mer detaljert informasjon om hvordan dette fungerer, kan du se vår erklæring om bruk av informasjonskapsler.

   

 • Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra oss, vil du alltid ha muligheten til å melde deg av ved å følge instruksjonene som følger med i hver utsendelse. Alternativt kan du kontakte kundeservice og be oss om å gjøre dette for deg.

   

 • Hvis du ikke finner instruksjoner i markedsføringsmateriellet for hvordan du kan melde deg av fra en bestemt organisasjon, vil du måtte kontakte organisasjonen direkte for å slippe å motta mer markedsføringsmateriell.

   

 • Dersom du har valgt å motta push-varslinger via vår app, har du mulighet til å deaktivere disse enten gjennom enhetens innstillinger eller direkte inne i appen.

   

 • Enkelte av våre kommunikasjoner er automatiserte og kan omfatte for eksempel fakturaer, oppdateringer eller utbetalings-rapporter. Selv om du har trukket samtykket ditt for tidligere kommunikasjoner, vil du fortsatt motta denne typen kommunikasjon, da den er direkte knyttet til bruk av løsningene våre og leveranse av tjenestene Støtte AS yter.

   

 • Du kan stoppe mottaket av denne typen e-poster ved å kontakte oss via informasjonen nederst på siden. Vær oppmerksom på at hvis du velger å avslutte all elektronisk kommunikasjon, kan det føre til at du går glipp av viktig informasjon som er beskrevet i disse retningslinjene.

Vi anbefaler derfor ikke å gjøre dette med mindre du ikke har planer om å brukerløsningen videre eller har behov for ytterligere kommunikasjon fra oss eller gjennom løsningen.

06.02. Dine rettigheter
Du har også rettigheter vedrørende hvordan personopplysningene dine brukes. Disse rettighetene inkluderer følgende:

 • Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger av oss.
 • Du har rett til å be om at dine opplysninger blir slettet eller at bruken av dem begrenses.
 • Du har rett til å be om en kopi av all informasjon vi har lagret om deg.
 • Du har rett til å be om at Støtte AS gir deg tilgang til dine personopplysninger og at disse blir overført direkte til en annen data-ansvarlig i et overførbart format, når behandlingen er basert på samtykke eller en kontrakt.
 • Du har rett til å rette, endre eller oppdatere informasjonen du har gitt oss, eller hvis du har en konto hos oss, kan du logge inn og oppdatere informasjonen din selv.
 • Du har rett til å bestride enhver automatisert beslutning som blir tatt om deg. En automatisert beslutning er en beslutning som tas uten menneskelig innblanding og kan ha juridiske konsekvenser, for eksempel en kredittvurdering. Vi bruker vanligvis ikke automatisert beslutningstaking, men hvis vi skulle gjøre det, vil vi informere deg om dette på forhånd.

Du kan utøve de ovennevnte rettighetene ved å sende en skriftlig henvendelse til support@stotte.no. Vennligst merk at alle forespørsler vil bli nøye vurdert, og det kan være forskjeller i rettighetene dine basert på hvor du bor og eventuelle juridiske krav som gjelder for oss.

Derfor kan vi kanskje ikke alltid imøtekomme forespørselen din, men vi vil forklare årsaken til dette i så fall.

Andre brukere av Støtte-plattformen kan få tilgang til visse opplysninger om deg. Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer, bilde og eventuelle opplysninger du gir gjennom supporthenvendelser. Disse opplysningene vil være synlige for relevante brukere av Støtte plattformen for at vi skal kunne yte våre tjenester til deg som sluttbruker på best mulig vis.

For å gjøre det enklere å yte best mulig kundeservice, tillater Støtte AS våre ansatte å:

 • Søke opp støttespillere ved hjelp av navn, telefonnummer eller e-postadressen du har registrert på profilen din. Da kan ansatte få tilgang til navnet ditt, kontaktinfo, kontonummer, oversikt over hvilken organisasjoner, grener og formål du støtter, antall daglige transaksjoner, valgt støtte-beløp, hvor mye du har gitt i støtte og neste trekk dato, samt adresse hvis du har registrert det.
 • Søke opp organisasjoner, grener og formål ved hjelp av org. nummer, gren navn og navn av formål. Da kan ansatte få tilgang til juridisk informasjon om organisasjonen, lederens navn og kontaktinformasjon, detaljert informasjon om aktive, pauset, fullførte og kansellerte formål, antall støttespillere, hensikten med formålet og total støtte mottatt.

Hvis du ikke ønsker at andre brukere skal få tilgang til informasjonen din, kan du begrense informasjonen din via reservasjoner i vårt samtykke-skjema tilgjengelig ved pålogging, eller unngå å bruke tjenesten helt.

Vennligst merk at følgende informasjon verken behandles eller lagres av Støtte AS:

 • Ditt personnummer
 • Hva du bruker kortet ditt på
 • Hvor mye penger du brukte på dine transaksjoner
 • Betalingskort
 • Annen informasjon som ikke er nødvendig for andre brukere å ha tilgang til

07. Lagring av dine opplysninger

Vi har etablert både tekniske og organisatoriske prosedyrer og tiltak for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, utilsiktet endring, uautorisert tilgang, utilsiktet avsløring eller ødeleggelse, og at de er tilgjengelige når de trengs.

Vi oppdaterer kontinuerlig våre sikkerhetstiltak i henhold til de nyeste teknologiske fremskrittene og utviklingen.

Vi tar ansvar for å ha tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, utilsiktet avsløring, endring og ødeleggelse, både nå og i fremtiden.

Selv om vi har implementert sikkerhetstiltak, bør du være oppmerksom på at ingen sikkerhetssystemer er 100% sikre. Det betyr at det er risiko for at data kan bli kompromittert under overføring over internett eller når det er lagret på våre systemer. Derfor oppfordrer vi deg til å være forsiktig med hvilken informasjon du sender elektronisk til oss.

Vi sikrer all data ved å sende all informasjon i kryptert form via en sikker tilkobling, slik at eksterne parter ikke kan få tilgang til dine personlige data. Vi lagrer ikke personnumre, kortdata og/eller transaksjonsdetaljer da disse blir behandlet av Vipps og Neonomics. Støtte lagrer kun de nødvendige dataene vi trenger for å kunne tilby en sikker og smidig tjeneste, basert på grunn-idéen vår.

08. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil beholde og oppbevare dine personopplysninger så lenge du fortsetter å bruke vår løsning, og kun i tråd med det formålet som er angitt i vår personvernerklæring. Når formålet ikke lenger er relevant, vil vi slette dine personopplysninger. Vi kan imidlertid være pålagt å oppbevare enkelte opplysninger i en begrenset periode i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel betalingstransaksjoner i henhold til lov om hvitvasking.

Du kan kontakte oss via kontaktinformasjonen nederst på siden hvis du ønsker mer informasjon om sletting av data eller om våre sikkerhetstiltak.

09. Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter teknologier som informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere bruken av tjenesten. En informasjonskapsel er en datafil som overføres fra en besøkt nettside og som lagres lokalt på brukerens nettleser. Formålet med informasjonskapslene er å lagre data om brukerens preferanser og kontoinnstillinger, samt å samle inn statistikk om brukeraktivitet.

De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler som standard, men du kan når som helst endre innstillingene for å avslå informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at noen funksjoner på tjenesten kan bli begrenset dersom informasjonskapsler ikke aksepteres.

Les mer om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hva de gjør på vår nettside.

10. Har du spørsmål?

Vi, Støtte AS med organisasjonsnummer 925348821, er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger. Vi tilbyr en digital dugnads-plattform for idrettsklubber og veldedige organisasjoner, som er tilgjengelig gjennom skybaserte løsninger på våre hjemmesider, subdomener, maskerte-domener og mobile applikasjoner. Vi refererer til denne løsningen som «Løsningen» eller «Løsningene».

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med personvernet ditt, kan du kontakte Kundeservice på telefonnummer 911 57 776 eller sende oss en e-post på support@støtte.no

Vårt hovedkontor er lokalisert i Innovation Dock i Sandnes sentrum, med besøksadresse Rådhusgata 6, 4306 Sandnes.