Logo

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene i en FAQ som du finner nedenfor. Lurer du på noe mer? Klikk på «Kundestøtte» nederst for å ta kontakt.
Vi har samlet de mest stilte spørsmålene i en FAQ som du finner nedenfor. Lurer du på noe mer? Klikk på «Kundestøtte» nederst for å ta kontakt.

Appen Støtte tilbyr en miljøvennlig og digital måte å drive dugnad på, hvor alle over 15 år enkelt kan delta. Ved å bruke appen, er det mulig å bidra med mindre beløp regelmessig, i stedet for sjeldne store engangsbeløp. Dette gjør det lettere for flere å støtte, og sikrer at klubber og organisasjoner får sårt tiltrengte midler.

Støtte er basert på antall bokførte transaksjoner, lest daglig. Hver mandag ettermiddag avregnes den foregående ukens totalbeløp, og trekkes via Vipps påfølgende dag. Deretter nullstilles tellingen. Bankene behandler transaksioner i ulikt tempo. Du kan derfor oppleve at ikke alle dine transaksjoner har blitt registrert. Vi trekker selvsagt aldri en transaksjon flere ganger.

Minimumsbeløpet du kan gi i støtte er 2 kroner hver gang penger går ut fra din valgte konto.

Ja, du kan enkelt pause/avslutte støtten din når som helst i appen. Avslutter/pauser du støtten, trekkes du ikke for denne uken eller senere, inntil du eventuelt starter støtten igjen.

For å benytte Støtte-appen må du ha egen bankID og egen Vipps-bruker. Dette kan man ha fra man er 15 år.

Selve trekket skjer en gang i uken. Hvor mye du støtter med kommer helt an på hvor mange ganger penger går ut fra valgt konto.

Eksempelvis: I Norge bruker vi i gjennomsnitt bankkortet 500 ganger årlig. Ved å velge en konto knyttet til ditt bankkort og sette et støttebeløp på 2 kroner, bidrar du med 1 000 kroner årlig til ditt valgte lag eller organisasjon.

Ditt støttebeløp for foregående uke blir sendt til Vipps for trekk hver mandag kl 17:00. Selve trekket skjer tirsdag formiddag, så har du betalt noe/brukt kortet 10 ganger i løpet av en uke, og la oss si at støttebeløpet ditt er 2 kroner, støtter du med 20 kr den uken. Dette vil vises i appen uke for uke.

Støtten din trekkes enten du betaler noe i Norge eller andre steder. Trekk er basert på antall ganger penger går ut fra valgt konto og er ikke begrenset til hvor transaksjonen skjer.

Ja, dersom bankkontoen du har knyttet til støtten din er den samme kontoen du også betaler regninger fra.

Ja, overføringer mellom egne kontoer regnes også som en transaksjon og vil dermed telle med i ditt totale støttebeløp.

Nei, dine personopplysninger er beskyttet og anonymisert. Mottaker ser kun beløpene som kommer inn. GDPR/Personvern er ivaretatt i alle ledd.

Vipps har en fast transaksjonskostnad på 38 øre + 1,5 % av beløpet som trekkes, derfor trekkes du ukentlig, ikke daglig, slik at mest mulig av støttemidlene går til mottaker. I tillegg tar Støtte AS 12% av innsamlede midler for drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten. Vi ønsker at størst mulig andel av giverbeløpet skal gå til laget/organisasjonen. I takt med at flere blir med i løsningen så forhandler vi betingelser for å få ned kostnaden.

Ja, du kan enkelt opprette støtter til flere. Du kan også støtte flere formål fra samme lag/organisasjon. Klikk «Opprett støtte» for å sette opp en ny støtte til det du brenner for.