Hvilke organisasjoner kan få tilgang til Støtte?

Støtte er for frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som samler inn penger fra sine medlemmer/støttespillere. Kommersielle aktører som aksjeselskap kan ikke bruke Støtte-plattformen. Organisasjonen må finnes på en eller flere av disse listene; enten direkte eller som en dokumentert under-organisasjon av listet organisasjon:

Liste over godkjente organisasjoner for gavefradrag
Om Frivillighetsregisteret
– Godkjente organisasjoner : Innsamlingskontrollen
Fundraising Norge samler størsteparten av innsamlingsbransjen

Vi forbeholder oss likevel retten til å utelate organisasjoner som strider mot vår oppfattelse av hva som er moralsk og etisk riktig å samle inn penger til.