Bruksvilkår

01. Om tjenesten

Støtte er en digital dugnadstjeneste for sluttbrukere, idretts- og veldedige organisasjoner levert av Støtte AS som kan lastes ned som en mobil applikasjon (app) eller anvendes gjennom våre nettsider.

For mer informasjon om Støtte og bruken av tjenesten, kan du besøke stotte.no.

 

02. Avtaleinngåelse

02.01. Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og Støtte Personvernpolicy  (felles benevnt «Avtalen»). I tillegg til vilkårene i avtalen gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning.

Partene i avtalen er organisasjonen som kunde og Støtte AS, Rådhusgata 6, 4306 Sandnes,  org.nr. 925 348 821.

02.02. Hva må til for å kunne bruke Støtte plattformen for organisasjoner

For å bruke Støtte, må du som organisasjonsleder oppfylle følgende vilkår:

 • Du må ha IdrettensID for å komme i gang med Støtte plattformen
 • Du må velge organisasjonen du ønsker å registrere gjennom IdrettesnID
 • Du må godkjenne vilkårene for innhenting av data fra NIF databasen for din organisasjon
 • Du må fullføre Vipps onboarding for valgt organisasjon gjennom vår plattform for å kunne ta imot støtte fra støttespillere
 • Du må ha lest og godkjent denne avtalen

Ved å bruke Støtte plattformen godtar du disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, bør du ikke bruke våre løsninger.

 

03. Bruk av løsningen

03.01. Hva kan Støtte plattformen brukes til

Støtte er en dugnadsløsning på nett som gir sluttbrukere mulighet til å støtte organisasjoner og formål de brenner for. Appen kan laste ned fra Google Play eller App Store. 

Idretts- og veldedige organisasjoner kan registrere seg på Støtte-plattformen for å motta støtte fra støttespillere. Plattformen for organisasjoner på org.stotte.no gjør det enkelt å opprette formål og gir en detaljert oversikt over antall støttespillere og hvor mye hvert formål har mottatt i støtte.

03.02. Registrering, identifisering og trekk

Før du begynner å bruke Støtte plattformen for din organisasjon må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. 

Organisasjoner
Når du registrerer deg som organisasjon for første gang, må du identifisere deg ved å fullføre registreringsprosedyren ved hjelp av IdrettensID. Etter at du har logget inn, må du også fullføre Vipps-onboarding for å kunne motta støtte. Gjennom Vipps onboarding opprettes det en avtale mellom din organisasjon og Vipps AS.

03.03. Sikkerhet i forbindelse med IdrettensID

For å hindre at andre får tilgang til dine data, er det viktig at du oppbevarer enheter som du har brukt IdrettensID på, på en sikker måte. 

Slike enheter bør sikres med skjermlås eller lignende, og du bør ikke la andre bruke eller få tilgang til dem. Vi anbefaler at du ikke bruker IdrettensID på felles datamaskiner eller mobile enheter som flere har tilgang til.

Dersom du mister eller blir frastjålet en enhet som du har brukt IdrettensID på for bruk av Støtte plattformen, bør du umiddelbart fjerne bytte passordet for din IdrettensID konto.

03.04. Informasjonssikkerhet og gjenkjenningsteknologi 

Vi benytter informasjonskapsler for å kunne tilby deg IdrettensIDi Støtte plattformen. Vi vil ikke gi noen andre tilgang til denne informasjonen, og vi overfører ikke informasjonskapslene til tredjeparter.

Vi kan registrere og lagre annen informasjon om bruken din av IdrettensID for å ivareta sikkerheten din og for å hindre kriminalitet. Dette kan inkludere brukeratferd og enhetens tilstand. Vi bruker kun denne informasjonen til å oppdage avvik fra normal atferd, slik at vi kan forhindre og eventuelt etterforske kriminelle handlinger mot deg og/eller brukerstedet.

Etter at du har opprettet en brukerprofil, kan du enkelt logge inn ved å bruke ditt brukernavn og passord for IdrettensID, på samme vis som under førstegangs-registreringen.

03.05. Innhenting av data

Gjennom IdrettensID innhenter vi informasjon om deg som bruker og organisasjonen du registrerer. Dette inkluderer følgende informasjon:

 • Fullt navn av leder
 • Epost
 • Mobil
 • Rolle
 • Org. navn og nummer
 • Org. logo
 • Org. kontakt epost
 • Org. kontakt nummer
 • Org. adresse
 • Org. grener

Denne informasjonen er nødvendig for å kunne aktivere din organisasjon i Støtte plattformen.

03.06. Overføring av støtte til mottaker

For å sikre at støtten fra sluttbrukere blir overført til det tiltenkte formålet, er det avgjørende at organisasjonen fullfører Vipps onboarding-prosessen i Støtte-plattformen. Inntil dette er gjort, vil vi registrere sluttbrukerens transaksjoner og estimere totalbeløpet av gitt støtte. Vi vil ikke trekke støttebeløpet før din organisasjon har fullført onboarding-prosessen i Vipps.

03.07. Refusjon

Støtte-appens brukere etablerer en avtale med valgte organisasjoner direkte via Vipps. Dersom støttespillere har spørsmål om refusjon, vil disse rettes til mottaker-organisasjonen direkte. Vår kundeservice vil være tilgjengelig for å hjelpe med spørsmål eller avklaringer vedrørende transaksjonsdetaljer for begge parter.

03.08. Kostnad for bruk av plattform

For å kunne drifte Støtte plattformen fakturerer vi alle organisasjoner 12% av mottatt støtte – definert som lisens for bruk av plattformen. Fakturering av lisensen utføres månedlig på følgende grunnlag:

 • Organisasjonen har mottatt 10 000 NOK eller mer i støtte inneværende måned
 • Dersom organisasjonen har mottatt mindre enn 10 000 NOK i støtte inneværende måned sendes det ikke ut faktura for plattform-lisensen.

 

04. Ditt ansvar

04.01. Korrekte opplysninger

Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte i IdrettensID. Dersom opplysningene dine endrer seg, er det ditt ansvar å rette dette i IdrettesnID/NIF databasen. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at informasjon om organisasjonen din og grener er korrekt.

04.02. Mistanke om urettmessig tilgang til din konto

Hvis du mistenker at noen har urettmessig tilgang til din Støtte-konto, må du umiddelbart melde fra til Støtte AS. Når du har varslet Støtte AS, vil vi midlertidig sperre kontoen din.

 

05. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen aksepterer du at avtalen blir inngått og endret elektronisk. Du aksepterer også at Støtte AS kan kontakte deg direkte på telefonnummeret eller e-postadressen vi mottar fra IdrettensID.

 

06. Støtte personvernerklæring

For å kunne benytte deg av Støtte-appen og Støtte plattformen er det nødvendig for oss å motta, bruke og lagre visse personopplysninger om deg. Disse opplysningene er hovedsakelig de du oppgir selv (når du registrerer deg  med Vipps i Støtte-appen og IdrettensID i Støtte plattformen for organisasjoner), samt opplysninger som genereres når du bruker Støtte tjenesten.

Du finner vår personvernerklæring på våre nettsider og under ‘Min profil’ og ‘Personvern’ i Støtte- appen. Vær oppmerksom på at Støtte Personvernerklæringen utgjør en integrert del av avtalen.

 

07. Generelle bestemmelser

07.01. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Støtte-appen og Støtte plattformen for organisasjoner. Hvis Støtte AS velger å avslutte tjenesten, vil vi gi deg to måneders varsel. Vi har også rett til å si opp avtalen med deg ved å gi to måneders varsel, med mindre du har brutt avtalen, i så fall kan vi si den opp uten varsel.

Hvis du ønsker å si opp avtalen, kan du kontakte oss som angitt nedenfor. Vær oppmerksom på at avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Støtte-appen fra telefonen din.

07.02. Endringer i avtalen

De til enhver tid gjeldende vilkår i avtalen, vil alltid være tilgjengelige på nettsiden www.stotte.no. Hvis det foretas endringer i vilkårene som ikke er til din fordel, må Støtte AS gi deg to måneders varsel før de trer i kraft. Hvis du ikke ønsker å akseptere endringene i avtalen, må du si opp avtalen og slutte å bruke Støtte-appen og/eller Støtte-plattformen for organisasjoner.

Hvis du bruker Støtte-appen og/eller Støtte-plattformen etter at avtalen er endret, anses endringene som godtatt av deg. Endringer i registrerings-prosedyrene som er nødvendige for å overholde lovpålagte krav, sikkerhetskrav eller for å forhindre ulovlig aktivitet, kan Støtte AS gjøre uten varsel. 

Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene sendt på papir.

07.03. Midlertidig opphold av avtalen

Dersom det oppstår omstendigheter utenfor Støtte AS sin kontroll, som ikke med rimelighet kunne forutse eller unngås, og som gjør at oppfyllelsen av Avtalen blir umulig, vil Støtte AS midlertidig være fritatt fra sine forpliktelser etter avtalen, inkludert bruken av dugnads-plattformen på nett for sluttbrukere og organisasjoner.

07.04. Kontakt oss om våre løsninger

Du kan kontakte oss for hjelp og informasjon angående alle henvendelser på www.stotte.no eller ved å ringe oss.
Du kan også sende support henvendelser direkte via Støtte-appen eller Støtte plattformen for organisasjoner. Hvis du mister mobiltelefonen din eller trenger å sperre Støtte-kontoen din, må du kontakte oss på telefon.

07.05 Tvisteløsning

Denne avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Støtte AS og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Norsk rettsvesen.

 

08. Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med Avtalen eller personvernet ditt, kan du kontakte Kundeservice på telefonnummer 91157776 eller sende oss en e-post på support@støtte.no. 

Vårt hovedkontor ligger ved Innovation Dock i Sandnes, med besøksadresse Rådhusgata 6, 4306 Sandnes.